Instruktioner för speciallösningar

För att få rubrik 1 att bli stor lägger man en extra klass på boxen den ligger i. Klassen heter ”large”.

För att få texten i en ruta att blir 48 pixlar och mörkgrå lägger man en extra klass på boxen den ligger i. Klassen heter ”pixels_48”. Detta fungerar även för pixels_32 och pixels_30.

Bredvid bildspelset på undersidor hittar du en vertikalt centrerad text. För att få till denna effekt lägg på klassen vertical-center på den textrutan. I praktiken går detta att göra även på andra textrutor. Effekten är dock att centrera text i en ruta med en viss höjd och du får även med textfärg och storlek.

För att sätta färgen på texten i en ruta till orange, lägg på klassen orange.