Vid minsta misstanke om asbest – se alltid till att vara på den säkra sidan!

ASBEST

SANERING

Sanering av asbest och PCB

Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 men är fortfarande ett högst aktuellt problem i samband med renovering och rivning av äldre hus. Vi kan bistå med  inventering och provtagning vid misstanke om asbest i fastigheter. Ofta har vi svar inom 24 timmar.

Om en asbestsanering behöver utföras tar vår specialutbildade personal hand om hela processen. Vi anmäler till  Arbetsmiljöverket och utför själva saneringen.  Avfallet transporteras bort för deponi hos godkända mottagare.

Asbestsanering av

  • Rörisolering
  • Eternit- tak och fasader
  • Lim och fog i kök och badrum
  • Utjämningsmassor

Vad vill du ha hjälp med?

0730 – 68 38 66

Har jag asbest i mitt hus?

Om huset är byggt före 1977 är det möjligt att asbest finns i byggmaterialet. De flesta känner till att asbest finns i eternit men det var också vanligt i andra byggskivor. Asbest kan också finnas i lim och fog som använts i kök och badrum. Lim under mattor är en annan möjlig asbestkälla. Asbest var också vanligt i isolering runt rör i t.ex. ventilationsanläggningar.

Bor du i ett hus som är byggt före 1977 kan asbestsanering vara aktuellt. Kontakta oss gärna om du har funderingar.

Sanering av PCB

PCB är ett annat giftigt ämne som bl.a. användes som mjukgörare i fogmassor från mitten av 50-talet och en bit in på 70-talet. Det kan även finnas i golv, isolerrutor och kondensatorer i t.ex. fläktar, pumpar, tvättmaskiner och torktumlare.

SIFAB har utbildad personal som utför sanering av PCB. Det är viktigt att saneringen utförs på ett sätt som skyddar personer som vistas i området under arbetet.