Finplanering som ger en trivsam och funktionell närmiljö

FINPLAN

ERING

Anläggning och skötsel

När en nybyggd fastighet står klar återstår det markarbete som kallas finplanering. Det kan handla om att anlägga gräsmattor och rabatter, göra underarbete för och asfaltera gångvägar eller att lägga marksten på vissa ytor.

Vi utför även stenarbeten som t.ex. murning i samband med finplaneringen. I vår smidesverkstad kan vi komplettera med dekorationssmide som staket eller rabattdekorationer.

Vi åtar oss även skötselentreprenader.

Vanlig finplanering

  • Anläggning och skötsel av gräsytor
  • Anläggning av rabatter
  • Stenarbeten t.ex. murar och kantsten
  • Plattläggning
  • Asfaltering
  • Lekplatser

Vad vill du ha hjälp med?

0303 – 79 95 29

0730 – 68 38 63