Vi ordnar markanalyser och schaktar bort förorenade jordmassor

MARK

SANERING

Sanering av olja och andra föroreningar

Tidigare brist på kunskap om skadliga ämnen har bidragit till att mark ibland förorenats på grund av bristfällig avfallshantering.

Om man misstänker att marken är förorenad kan SIFAB bistå med markanalys och nödvändig kommunikation med Miljöförvaltningen. Vi schaktar bort de förorenade massorna och ser till att be deponeras hos en godkänd mottagare. Efter genomförd marksanering tas prover igen för att säkerställa att föroreningarna är borta.

Vi kan också utföra enbart schaktning av förorenade jordmassor om beställaren redan gjort markanalyser.

Vanlig marksanering

  • Äldre industritomter
  • Oljeföroreningar

Vad vill du ha hjälp med?

0303 – 79 95 29

0730 – 68 38 63