Med selektiv rivning kan vi återanvända, återvinna och spara miljön

RIVNING &
SKROTNING

Vi river små och stora trä-, stål- och betongkonstruktioner.

Arbete med rivning av byggnader och andra konstruktioner har ändrat karaktär de senaste åren. Detsamma gäller skrotning av stålkonstruktioner. Det är inte bara att knocka ner en byggnad och gräva ner eller köra allt bråte till tippen. Och tur är väl det med tanke på vår miljö!

Vi tar hand om hela processen – från ansökning om rivningslov till deponi av rivningsavfallet.

Vanliga rivningsjobb

  • rivning av byggnader
  • rivning & skrotning av stålkonstruktioner
  • rivning betongkonstruktioner
  • demontering av värmeanläggningar
  • demolering av militärbunkrar

Vad vill du ha hjälp med?

0303 – 79 95 29

0730 – 68 38 63

Arbetsordning

  • Ansökningshandlingar om rivningsåtgärd eller rivningslov
  • Miljöinventering av material på rivningsplatsen för att identifiera farligt avfall och planera hantering av avfall
  • Rivning utförs enligt plan utifrån inventering
  • Rivningsavfallet tas omhand på lämpligt sätt

Krossa på plats är god ekonomi

Med våra betongsaxar har vi möjlighet att klippa ner hela betongkonstruktioner. Betongen krossar vi sedan i vårt mobila krossverk för asfalt, tegel och armerad betong. Att ha krossverket på rivningsplatsen spar både miljö och pengar eftersom krosset kan återanvändas som fyllnadsmassa på byggplatsen.

Vi river värmeanläggningar och skrotar transformatorer

Rivning av värmeanläggningar har blivit lite av vår specialitet. Vi river allt från villapannor och tankar till stora värmeanläggningar på industrier. En stor del av erfarenheten har vi fått hos en av våra största uppdragsgivare, Göteborg Energi.

Vi klipper även ner och skrotar transformatorer för bl.a. Vattenfall och Stena Metall.

Så går selektiv rivning till

Rivningen börjar med at vi gör en miljöinventering för att se vilka material som finns på rivningsplatsen och hur de bäst kan hanteras. Vi river varsamt och sorterar rivningsavfallet. En hel del kan återanvändas eller återvinnas. Många kommuner har ett Återbruk för begagnat byggmaterial. Betong och tegel kan krossas och användas som fyllnadsmassor. Trä kan eldas i fjärrvärmeverk och metall kan smältas och användas igen.

Det som inte kan återvinnas sorterar vi och deponerar enligt myndigheternas anvisningar.