Bygg tryggt på en stabil grund som håller måttet i årtionden framöver

SCHAKT

NING

Vi utför alla typer av schaktning och markarbeten

Ett välgjort markarbete är en god investering. Vem vill investera miljoner i anläggningar om man inte vet att grunden är stabil och håller i många decennier framöver?

För varje typ av anläggning ställs specifika krav på markarbetet och vi håller koll på att de uppfylls. Det kan t.ex. gälla förstärkning av marken, lutning o.s.v.

Vanliga markarbeten

  • grundläggning
  • dränering
  • utgrävning för t.ex. VA-installationer
  • finplanering

Vad vill du ha hjälp med?

0303 – 79 95 29

0730 – 68 38 63

Vad innebär schaktning?

Schaktning innebär att vi skapar en stabil, ofta plan yta, där en grund kan anläggas för en byggnad. Samtidigt gör vi plats för vatten och avlopp och andra eventuella installationer under mark.

Andra typer av markarbeten kan innebära att gräva för dränering eller göra plats för en trekammarbrunn.

Innan vi börjar schakta

Innan man påbörjar schaktning eller andra typer av markarbeten bör man göra en geoteknisk undersökning för att veta vilken typ av mark man har att göra med.

Finns det berg kan man behöva spränga innan markarbetet påbörjas. Är området bebyggt är det viktigt att veta var det finns rör och ledningar nergrävt sedan tidigare.

Vart tar schaktmassorna vägen?

Schaktning innebär att stora jordmassor måste flyttas – ibland kan de användas för återfyllnad, ibland kan de fylla ut andra ytor på tomten. Om de inte kan återanvändas på plats tar vi hand om och forslar bort schaktmassorna.