Med selektiv rivning kan vi återanvända, återvinna och spara miljön

SKROT

NING

text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here text goes here

Vanliga skrotningsjobb

  • rivning av byggnader
  • rivning av stålkonstruktioner
  • rivning betongkonstruktioner
  • demontering av värmeanläggningar
  • demolering av militärbunkrar

Vad vill du ha hjälp med?

0303 – 79 95 27

0730 – 68 38 61

Krossa på plats är god ekonomi

Med våra betongsaxar har vi möjlighet att klippa ner hela betongkonstruktioner. Betongen krossar vi sedan i vårt mobila krossverk för asfalt, tegel och armerad betong. Att ha krossverket på rivningsplatsen spar både miljö och pengar, eftersom krosset kan återanvändas som fyllnadsmassa på byggplatsen.

Vi kan också ta emot och krossa rivningsmassor av betong på vår industritomt i Stora Höga.

Vi river värmeanläggningar

Rivning av värmeanläggningar har blivit lite av vår specialitet. Vi river allt från villapannor och tankar till stora värmeanläggningar på industrier. En stor del av erfarenheten har vi fått hos en av våra största uppdragsgivare, Göteborg Energi.

Så går selektiv rivning till

Rivningen börjar med at vi gör en miljöinventering för att se vilka material som finns på rivningsplatsen och hur de bäst kan hanteras. Vi river varsamt och sorterar rivningsavfallet. En hel del kan återanvändas eller återvinnas. Många kommuner har ett Återbruk för begagnat byggmaterial. Betong och tegel kan krossas och användas som fyllnadsmassor. Trä kan eldas i fjärrvärmeverk och metall kan smältas och användas igen.

Det som inte kan återvinnas sorterar vi och deponerar enligt myndigheternas anvisningar.