Stenungsunds Industri- och Fastighets service AB

Vi hjälper dig med delar av eller hela projektet.

Mark och anläggning

Svets och smide

Rivning och sanering

Mark och Anläggning

Med vår breda maskinpark och kompetenta personal utför vi allt från det mindre trädgårdsarbetet till de större anläggningsarbetena. 

Svets och smide

Med vår kompetenta personal, välutrustade verkstad och servicebilar levererar vi från skiss till färdig produkt.

Rivning och sanering

Vi har personalen, kunskapen och maskinerna för en korrekt rivning och sanering. Vi tar hand om hela processen – från ansökning om rivningslov till deponi av rivningsavfallet.

Vi driver projekten från start till mål med kvalité i focus

Vi vill inte bara leverera ett bra resultat utan även genomföra arbetet på ett korrekt sätt.

Låt oss hjälpa dig med ditt nästa projekt!

Kontakta oss om du behöver hjälp med något.