Mark och Anläggning

Inom mark har vi utfört många olika typer av projekt. 

Vi utför alla typer av schaktning och markarbeten

Ett välgjort markarbete är en god investering. Vem vill investera miljoner i anläggningar om man inte vet att grunden är stabil och håller i många decennier framöver? För varje typ av anläggning ställs specifika krav på markarbetet och vi håller koll på att de uppfylls. Det kan t.ex. gälla förstärkning av marken, lutning o.s.v.

Vad innebär schaktning?

Schaktning innebär att vi skapar en stabil, ofta plan yta, där en grund kan anläggas för en byggnad. Samtidigt gör vi plats för vatten och avlopp och andra eventuella installationer under mark.

Innan vi börjar schakta

Innan man påbörjar schaktning eller andra typer av markarbeten bör man göra en geoteknisk undersökning för att veta vilken typ av mark man har att göra med. Finns det berg kan man behöva spränga innan markarbetet påbörjas. Är området bebyggt är det viktigt att veta var det finns rör och ledningar nergrävt sedan tidigare.

Vart tar schaktmassorna vägen?

Schaktning innebär att stora jordmassor måste flyttas – ibland kan de användas för återfyllnad, ibland kan de fylla ut andra ytor på tomten. Om de inte kan återanvändas på plats tar vi hand om och forslar bort schaktmassorna.

Finplanering

När en nybyggd fastighet står klar återstår det markarbete som kallas finplanering. Det kan handla om att anlägga gräsmattor och rabatter, göra underarbete för och asfaltera gångvägar eller att lägga marksten på vissa ytor. Vi utför även stenarbeten som t.ex. murning i samband med finplaneringen. I vår smidesverkstad kan vi komplettera med dekorationssmide som staket eller rabattdekorationer. Vi åtar oss även skötselentreprenader.

Industriservice

Med våran stora maskin- och erfarenhetskompetens gör vi mycket jobb inne på industrierna med stor uppskattning.