Rivning och sanering

Allt från asbestsanering till större rivningar.

2021

Rivning och Skrotning

Arbete med rivning av byggnader och andra konstruktioner har ändrat karaktär de senaste åren. Detsamma gäller skrotning av stålkonstruktioner. Det är inte bara att knocka ner en byggnad och gräva ner eller köra allt bråte till tippen. Och tur är väl det med tanke på vår miljö!
Vi tar hand om hela processen – från ansökning om rivningslov till deponi av rivningsavfallet.

Sanering Asbest och PCB mm

Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 men är fortfarande ett högst aktuellt problem i samband med renovering och rivning av äldre hus. Vi kan bistå med inventering och provtagning vid misstanke om asbest i fastigheter. Ofta har vi svar inom 24 timmar. Om en asbestsanering behöver utföras tar vår specialutbildade personal hand om hela processen. Vi anmäler till Arbetsmiljöverket och utför själva saneringen. Avfallet transporteras bort för deponi hos godkända mottagare.