Svets och smide

Svetsning, smide och montering

I vår verkstad på 1 600 kvadratmeter nytillverkar och lagar vi olika typer av stålkonstruktioner. Exempel på vanliga arbeten som inbegriper svetsning och smide är räcken, staket och olika typer av skydd. Det kan också vara dekorationssmide för gårdar, parker och byggnader. I de flesta fall levererar vi och monterar de färdiga produkterna hos beställarna.

Jobb som inbegriper svetsning och smide

- Planteringsskydd - Räcken - Handledare - Staket - Grindar - Arbeten i corténstål - Entresolplan